cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Virgin Media Hub 3.0


Virgin Media Hub 30 Step 1

1 Đăng nhập vào Virgin Media Hub 3.0 bằng mật khẩu của bạn - trừ khi bạn thay đổi mật khẩu, mật khẩu sẽ được in trên nhãn dán ở dưới cùng của thiết bịVirgin Media Hub 30 Steps 2-4

2 Từ menu chính bên trái, nhấp vào "Advanced settings"

3 Từ menu mở rộng, nhấp vào "Security"

4 Từ menu mở rộng, nhấp vào "Port forwarding"Virgin Media Hub 30 Step 5

5 Bây giờ bấm vào nút "Create a new rule"Virgin Media Hub 30 Step 6

6 Đặt địa chỉ IP cục bộ là địa chỉ của máy tính chạy cFos Personal Net
Đặt "Local start port" thành 80
Đặt "Local end port" thành 80
Đặt "External start port" thành 80
Đặt "External end port" thành 80
Đặt "Protocol" thành TCP
Đặt "Enabled" thành On
Nhấp vào nút "Add rule" ở dưới cùng bên phảiVirgin Media Hub 30 Step 7

7 Đảm bảo quy tắc mới có dấu tích trong cột "Enabled", sau đó nhấp vào nút "Apply changes"Virgin Media Hub 30 Step 8

8 Đăng xuất khỏi Virgin Media Hub 3.0 của bạnChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Virgin Media Hub 3.0Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Virgin Media Hub 3.0