cFosSpeed är den ultimata Internet Accelerator för ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI spel produkter
Ny! Av tillverkarna av cFosSpeed: cFos EVSE

Aktivera port vidarebefordran för UniFi Security Gateway 3P


UniFi Security Gateway 3P Step 1

1 Starta UniFi Controller och klicka på "Launch a Browser to Manage the Network". Detta startar en webbläsare på vilken användarnamn och lösenord kommer att matas in för att komma åt hanteringssidan för UniFi Security Gateway 3PUniFi Security Gateway 3P Steps 2-5

2 Klicka på "Settings" på hanteringssidan

3 Klicka på "Routing & Firewall"

4 Klicka på "Port forwarding"

5 Klicka på "Create new port forward rule"UniFi Security Gateway 3P Steps 6-8

6 Ange en beskrivning för regeln, i det här exemplet heter den "HTTP_to_PersonalNetComputer"

7 Ange det portnummer som trafiken kommer att tas emot och ip-adressen och portnumret som trafiken ska vidarebefordras till

8 Klicka på "Save"UniFi Security Gateway 3P Steps 9-10

9 Klicka på "Devices" i den vänstra rutan

10 Vänta tills statusen "Provisioning" växlar till "Connected"Port vidarekoppling är nu konfigurerad för din dator!

Aktivera port vidarebefordran för UniFi Security Gateway 3PInstruktioner för aktivering av port vidarebefordran för UniFi Security Gateway 3P