cFosSpeed เป็นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์เกมมิ่งแบรนด์ ASUS, GIGABYTE, ASRock และ MSI
ใหม่! จากบริษัทผู้พัฒนา cFosSpeed : cFos EVSE

จัดการความสำคัญของโปรแกรมด้วย cFosSpeed
รายชื่อ-โปรแกรม
แนะนำโปรแกรมใหม่

ฉันจะสามารถเร่งเกมออนไลน์ของฉันได้อย่างไร?

เทคโนโลยี Traffic Shaping ช่วยให้ค่าเวลา ping ต่ำและอัตราการถ่ายโอนสูงอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน

และเพื่อบรรลุค่า ping ที่ดีที่สุด คุณควรจัดลำดับความสำคัญเกมของคุณไว้สูงที่สุด คุณจะพบว่าเราได้ใส่รายชื่อเกมที่นิยมบางเกมในปัจจุบันภายใต้การตั้งค่าโปรแกรมไว้แล้ว หากเกมของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่มีคุณก็เพียงแค่เพิ่มมันลงในรายชื่อ

ข้อความแสดงสิทธิ์การใช้โปรแกรม

คุณสามารถ แจ้งให้เราทราบ เกมออนไลน์อะไรที่คุณอยากจะเพิ่มในรายชื่อสำหรับการปรับปรุงในอนาคตได้ด้วย

โปรดระวังให้มีข้อมูลและโปรแกรมน้อยที่สุดที่มีการจัดลำดับความสำคัญสูง เพราะถ้าคุณกำหนดความสำคัญสูงให้กับทุกอย่างก็จะไม่ต่างกับไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเลย

หรือ ถ้าชื่อโปรแกรมไม่แน่ชัด คุณสามารถลำดับความสำคัญพอร์ตที่ใช้โดยเกมออนไลน์ หากทราบพอร์ตปลายทาง TCP/UDP ของโปรแกรม คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการถ่ายโอนข้อมูลดังต่อไปนี้ (โดยการแก้ไขส่วน [filters] ในไฟล์ settings.ini):

สำหรับพอร์ต TCP:
[filters]
; dest port=1234
filter=-tcp-dport 1234 -c high
สำหรับพอร์ต UDP:
[filters]
; dest port=1234
filter=-udp-dport 1234 -c high

หลังจากที่แก้ไขและบันทึกแล้ว ยังต้องโหลดค่าที่ตั้งใหม่ ซึ่งทำได้โดยเปิดคอนโซล (Start, All Programs, cFosSpeed Traffic Shaping, cFosSpeed console) และป้อน "spd reload" การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผล(และจะมีผลไปตลอด)หลังจากที่คุณเริ่มระบบของคุณใหม่ในครั้งถัดไป

คู่มือ cFosSpeed-Filter (ภาษาอังกฤษ)

ตั้งค่า การเชื่อมต่อ DSL

เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าการเชื่อมต่อ:

คุณสามารถระบุชนิดของสื่อที่ใช้ส่งผ่านข้อมูลได้ที่การตั้งค่า Connections ยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อให้ cFos หรือ cFosSpeed, ค่า ping ก็ยิ่งดีขึ้น ค่าเริ่มต้นเคือ "Adaptive" แต่ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อ DSL คุณควรเลือกมาตรฐานหรือตัวแปรการเชื่อมต่อ DSL ที่เหมาะสมสำหรับสื่อของคุณ

ช็อปปิ้ง

แสดงการ Ping

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าในเมนูบริบทหรือหน้าต่างสถานะเพื่อการเปิดใช้งาน "Favor Ping" ลูกศรสีเขียวจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างสถานะ ตั้งค่านี้ cFos หรือ cFosSpeed จะทำทุกอย่างเพื่อให้เวลา ping น้อยที่สุดซึ่งต้องแลกกับความเร็วการถ่ายโอนที่อาจชะลอตัวลงมาก


เล่นขณะดาวน์โหลด:

ถ้าคุณเล่นเกมออนไลน์โดยไม่ใช้ Traffic Shaping และอัพโหลดหรือดาวน์โหลดในเวลาเดียวกัน ค่าเวลา ping ไป gameserver ของท่านจะสูงขึ้น ข้อมูลถ่ายโอนที่น้อยหมายถึงค่า ping ที่ดีกว่า (คือต่ำกว่า) โดยเฉพาะกับโปรแกรมไฟล์แชริ่งและแอฟพลิเคชั่นอื่นๆที่ส่งข้อมูลจำนวนมากค่า ping มักจะเพิ่มขึ้นราวจรวดเกิดผลให้ล่าช้า(lag)ร้ายแรง นี่ยังทำให้การตอบสนองในเกมของคุณช้าลงอย่างน่ากลัว

Traffic Shaping บรรเทาปัญหานี้โดยให้ไฟล์แชริ่งและดาวน์โหลดทำงานในพื้นหลังขณะที่เล่นเกม แต่นี่ก็ยังเพิ่มค่าเวลา ping มากขึ้นเล็กน้อยอยู่ดี ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งาน "Favor Ping" ในเวลาดังกล่าว โดยค่าเริ่มต้นโปรแกรมไฟล์แชริ่งมีการกำหนดลำดับความสำคัญไว้ต่ำมาก นี่ไม่ได้หมายถึงมันจะช้าลงจริงๆหรือแม้กระทั่งนิ่งไปทั้งหมด แต่หมายความว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกชะลอลงเล็กน้อยเมื่อข้อมูลที่สำคัญกว่าคือข้อมูลเกมออนไลน์ต้องถูกส่ง ด้วยลำดับความสำคัญเช่นนี้ทำให้โปรแกรมไฟล์แชริ่งสามารถรันที่อัตราการถ่ายโอนสูงสุดขณะที่ยังใช้การเชื่อมต่อเดียวกันกับโปรแกรมอื่นๆในเวลาเดียวกัน