cFosSpeed เป็นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์เกมมิ่งแบรนด์ ASUS, GIGABYTE, ASRock และ MSI
ใหม่! จากบริษัทผู้พัฒนา cFosSpeed : cFos EVSE

รับใบอนญาต cFosSpeed ฟรี ถ้าช่วยเหลือเราในการรีวิว 10 ครั้งขึ้นไป
ข้อความบางส่วนได้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากการแปลภาษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยเราปรับปรุงข้อความเหล่านี้ โดยการคลิกปุ่มเพื่อเริ่มโหมดแก้ไข

แนะนำโปรแกรม และ ส่วนปฏิบัติการ สำหรับ Traffic Shaping prioritization

ทางเราต้องการผู้ใช้ที่ต้องการเสนอ ข้อมูลจราจร ที่ปรับแต่ง ความสำคัญของโปรแกรม ที่เป็นมาตรฐาน ที่ยังไม่มีอย่ในรายการ รายชื่อ Traffic Shaping Prio .

การใช้งาน

เพิ่มโปรแกรมในรายการจัดลำดับความสำคัญ - ขั้นตอน 1-2

1 คลิกขวาที่หน้าต่างสถานะ cFosSpeed

2 เลือก "ตัวเลือก -> การตั้งค่า"

เพิ่มโปรแกรมในรายการจัดลำดับความสำคัญ - ขั้นตอน 3-4

3 คลิกที่ "โปรแกรม"

4 คลิกที่ "เพิ่มโปรแกรม"

เพิ่มโปรแกรมในรายการจัดลำดับความสำคัญ - ขั้นตอน 5-8

5 เลือกโปรแกรมจากกล่องการเลือก

6 หากไม่แสดงชื่อโปรแกรมที่ทำงาน ให้คลิก ปุ่มตัวเลือก "โปรแกรมทั้งหมด" และเลือกโปรแกรมจากรายการเพิ่มเติม

7 เพิ่มคำอธิบายของโปรแกรม

8 คลิกที่ "เพิ่ม"

การจัดลำดับความสำคัญนั้นทำงานอย่างไร

รายการการจัดลำดับความสำคัญของการเชื่อมต่อเครือข่าย

cFos/cFosSpeed สามารถจัดลำดับความสำคัญการรับส่งข้อมูลของแต่ละโปรแกรม รายการนี้มีโปรแกรมที่จัดลำดับความสำคัญโดย cFos/cFosSpeed

เกมส์

/files/lists/games-inc.htm

อื่นๆ

/files/lists/other-inc.htm

Voice over IP (VoIP)

/files/lists/voice-over-ip-inc.htm

มัลติมีเดีย

/files/lists/multimedia-inc.htm

โปรแกรมแชร์ไฟล์ (P2P)

/files/lists/p2p-inc.htm

อื่น ๆ

/files/lists/misc_high-inc.htm