cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS DSL-N12U


ASUS DSL-N12U Step 1

1 Đăng nhập vào ASUS DSL-N12U của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu (tên người dùng/mật khẩu mặc định = admin)ASUS DSL-N12U Steps 2-6

2 Trong phần "Advanced Settings", chọn "WAN" trên menu bên trái

3 Chọn tab "Virtual Server" trên đầu trang

4 Kích hoạt Máy chủ ảo bằng cách chọn "Yes"

5 Trong "Virtual Server List", nhập

Service Name: HTTP
Source IP:
Port Range: 80
Local IP: IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trên
Local Port: 80
Protocol: TCP

6 Nhấn nút "Add" để thêm quy tắcASUS DSL-N12U Steps 7-8

7 Nhấn nút "Apply" để lưu quy tắc

8 Ở phía trên màn hình, nhấn "Logout" để đăng xuất khỏi bộ định tuyếnChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!