cFosSpeed اکنون در دستان جدیدی است. Atlas Tech Solutions اکنون نسخه‌های جدید آن را مالک، توسعه داده و می‌فروشد
جدید! توسط سازندگان cFosSpeed: cFos EVSE

ارائه دهنده IPv6 که با cFos IPv6 Link تست شده اند

لیست ارائه دهنده IPv6لیست ISP هایی که با لینک cFos IPv6 استفاده می شوند