cFosSpeed נמצאת כעת בידיים חדשות. Atlas Tech Solutions מחזיקה כעת, מפתחת ומוכרת גרסאות חדשות שלו
חָדָשׁ! מאת היצרן cFosSpeed: התחנת טעינה של cFos

אפשר העברת יציאה עבור Belkin Connect N150 (F7D5301v1)


Belkin Connect N150 (F7D5301v1) Step 1

1 התחבר לנתב שלך (IP ברירת המחדל היא 192.168.2.1) ולחץ על "Virtual Servers"Belkin Connect N150 (F7D5301v1) Step 2

2 הקלד את הסיסמה שלך (השאר אותה ריקה כברירת מחדל)Belkin Connect N150 (F7D5301v1) Steps 3-7

3 סמן את תיבת הסימון "Enable"

4 הקלד את הנמל הנכנס (80)

5 הקלד את ה- IP של המחשב שלך (הרשת האישית של cFos פועלת)

6 הקלד את היציאה היוצאת (80)

7 לחץ על "Apply Changes"העברת יציאה מוגדרת כעת למחשב שלך!

אפשר העברת יציאה עבור Belkin Connect N150 (F7D5301v1)הוראות להפעלת שילוח נמל עבור Belkin Connect N150 (F7D5301v1)