cFosSpeed jest teraz w nowych rękach. Atlas Tech Solutions jest teraz właścicielem, rozwija i sprzedaje jego nowe wersje
Odwiedź również naszą stronę cFos eMobility, aby zapoznać się z naszymi produktami z zakresu elektromobilności, takimi jak cFos EVSE, cFos Charging Manager i cFos Wallbox Booster

Włącz przekierowanie portów dla Arris Touchstone DG1670


Arris Touchstone DG1670 Step 1

1 Ustanów proste połączenie kablowe portu Ethernet między DG1670 a komputerem. Za pomocą wybranej przeglądarki internetowej wprowadź domyślny adres IP http://192.168.0.1/. Powinien zostać wyświetlony poniższy ekran logowania. Domyślna nazwa użytkownika/hasło to admin/passwordArris Touchstone DG1670 Steps 2-3

2 Po pomyślnym zalogowaniu wybierz kartę „Firewall

3 Po wynegocjowaniu karty „Firewall”, znajdź kartę „Virtual Servers / Port Forwarding” na lewym marginesie ekranu i wybierz ją. Jesteś teraz gotowy, aby dodać konfigurację Virtual Server/Port Forwarding, wybierając „ADDArris Touchstone DG1670 Steps 4-9

4 Pole opisu - wprowadź nazwę, którą zrozumiesz po wdrożeniu

5 Pole portu przychodzącego - Wprowadź port przychodzący dla serwera wirtualnego. Powinien to być ten sam zakres, co port lokalny

6 Formatuj pole - Ustaw format na TCP (typowy), UDP lub oba za pomocą strzałki rozwijanej

7 Pole prywatnego adresu IP - wprowadź adres IP urządzenia w sieci LAN, na której działa cFos Personal Net

8 Pole portu lokalnego - wprowadź adres portu lokalnego dla serwera wirtualnego. Powinien to być ten sam zakres, co port wejściowy

9 Po dostosowaniu ustawień wybierz „Add Virtual Server”. ekran odświeży się z nowo utworzoną konfiguracją Virtual Server / Port ForwardingPrzekierowanie portów jest teraz skonfigurowane dla twojego komputera!

Włącz przekierowanie portów dla Arris Touchstone DG1670Instrukcje dotyczące aktywacji przekierowania portów dla Arris Touchstone DG1670