cFosSpeed เป็นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์เกมมิ่งแบรนด์ ASUS, GIGABYTE, ASRock และ MSI
ใหม่! จากบริษัทผู้พัฒนา cFosSpeed : cFos EVSE
/en/beta/cfos-pnet-whats-new.txt
รายการคุณสมบัติใหม่ของ cFos Personal Net การปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของรุ่นเบต้า