cFosSpeed je oficiální internetový akcelerátor herních produktů ASUS, GIGABYTE, ASRock a MSI

Povolit předávání portů pro Tenda FH1202


Následující příručka je určena pro nejnovější oficiální čínskou verzi firmwaru (US_FH1202V1.0BR_V1.2.0.20 (408) _CN_TD.bin).


Tenda FH1202 Step 1

1 Přihlaste se do svého routeru pomocí hesla (výchozí IP: 192.168.0.1 - přejděte ke kroku 2, pokud jste heslo routeru nikdy nenastavili)Tenda FH1202 Step 2

2 Klikněte na text „高级设置“ (Pokročilá nastavení)Tenda FH1202 Steps 3-5

3 Klikněte na tlačítko „高级设置“ (Upřesnit nastavení) na hlavním panelu v horní části

4 V nabídce vlevo klikněte na „虚拟服务器“ (Virtuální servery)

5 Z rozevíracího seznamu vyberte „HTTP (80)“ a kliknutím na tlačítko „填充到“ (Vyplňte) vyplňte externí port a interní port v řádku 1Tenda FH1202 Steps 6-8

6 Do pole „c 内网IP“ (LAN IP Address) LAN zadejte IP počítače, na kterém běží cFos Personal Net.

7 Zaškrtnutím "启用" (Povolit) povolíte předávání portů

8 Klikněte na tlačítko „保存“ (Uložit)Tenda FH1202 Step 9

9 Klikněte na tlačítko „重启路由器“ (restartovat router)Předávání portů je nyní nakonfigurováno pro váš počítač!