» Ke stažení, cfosSpeed, cFos IPv6 Link, cFos, hrping, Skiny
Tato stránka není dostateènì pøeložena!
Získejte licenci zdarma (cFos, cFosSpeed nebo cFosBC) za vaši pomoc.
Více informací

Stáhnout - cFosSpeed - Verze 10.50 Nový!

cFosSpeed obraz

rychlejší pøístup k internetu s Traffic Shaping - nyní s RWIN rozšířením!
cFosSpeed ​​zvyšuje výkon a snižuje ping.
Learn more

  • Udrží internet rychlý i při plných upload/download rychlostech
  • Zlepší Ping pro online hry
  • Omezí problémy s audio/video streamováním

Windows 10/8.1/8/7

Co je nového v této verzi
Další jazyky pro cFosSpeed
Informace pro uživatele ASRock XFast LAN
cFosSpeed pro ostatní operaèní systémy

image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?
Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Stáhnout: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language


Stáhnout - cFos Personal Net - Verze 5.00 Nový!

cFos Personal Net box

Web server for home users and professionals
Host your files and synchronize your data
Learn more

  • Instant web hosting on your PC
  • Build your own personal cloud
  • WebDAV, CalDAV and CardDAV support
  • UPnP Media Server

Windows 10/8.1/8/7

Co je nového v této verzi

Download cFos Personal Net (portable)
Download cFos WMI Monitor Add-on
What is the cFos WMI Monitor?


Stáhnout - cFos Outlook DAV - Verze 1.95 Nový!

cFos Outlook DAV

Cloud synchronisation of your Outlook calendar, tasks and contacts (for Outlook 2013 and 2016)
Learn more

cFos Outlook DAV is an Outlook Add-in to connect to calendar and contact folders on a CalDAV/CardDAV server in the cloud.


Windows 10/8.1/8/7

Co je nového v této verzi
cFos Outlook DAV - Seznam produktů


Stáhnout - cFos IPv6 Link - Verze 2.52

cFos IPv6 Link

Konektivita IPv6 pro XP, Vista a Windows 7
Learn moreWindows 8.1/8/7/Vista/XP + Server 2003 & 2008

Co je nového v této verzi


Stáhnout - cFos Broadband Connect - Verze 1.06

cFosBC obraz

Ovladaè vytáèeného pøipojení pro rychlý pøístup k internetu.
Learn moreWindows 8.1/8/7/Vista/XP + Server 2003 & 2008

Co je nového v této verzi


Stáhnout - cFos - Verze 8.00

cFos obraz

Ovladaè ISDN - téké pro modemový software
Learn moreWindows 8.1/8/7/Vista/XP + Server 2003 & 2008

Co je nového v této verzi


cFosSpeed pro ostatní operaèní systémy

cFosSpeed 10.10 pro Windows XP/Vista + Server 2003 & 2008 (cfosspeed-xp-vista-v1010, 3,1 mb)
cFosSpeed 5.10 pro Windows 2000 (cfosspeed-win2000-v510.exe, 3,1 mb)

cFos pro ostatní operaèní systémy

Ovladaè ISDN a vytáèeného pøipojení s Traffic Shaping - táké pro modemový software

cFos/Win 7.21 pro Windows 95/98/Me (cfos-win9x-me-v721-build3039.exe, 2,9 mb)
cFos/NT 7.21 pro Windows NT 4.0 (cfos-nt4-v721-build3039.exe, 3,2 mb)
cFos/Win 3.82 pro Windows 3.x (cfos-win3x-v382c.zip, 555K)
cFos/2 3.82 pro OS/2 (cf2_382.zip, 380K)
cFos/DOS 3.82 pro DOS (cfos382.zip, 530K)

Bezplané nástroje a služby freeware

cFosICS - manage Windows Internet Connection Sharing - Nová verze 1.00!


cFos Notifier - Zůstaňte informováni pomocí emailů, tweetů a RSS kanálů - Nová verze 2.52!


Co je nového v této verzi

hrPing
Vysoce precizní nástroj pro ping s pokroèilou funkcionalitou a vylepšenými statistikami

cFos Speed Test
Test rychlosti připojení

Skiny 1 pouze pro cFosSpeed, 2 pouze pro cFos

cFos Skin Classic 2 Klasický cFos Skin
Skin for Windows XP Luna 2 Skin for Windows XP Luna
cFos C64 2 'cFos skin' ve stylu C64 (od Markus Welz)
Shinnher's Skin 1+2 Liquid Crystal Skin upravený od Shinnher
Shinnher's Skin (èerná) 1+2 Shinnherùv Skin s èerným pozadím upravený od Scott
Shinnher's Skin (šedá)1+2 Shinnherùv Skin s šedým pozadím upravený od Scott
Shinnher's Skin (prùhledný)1+2 Shinnherùv Skin s èerným pozadím upravený od Scott
Liquid Crystal blue1+2 Liquid Crystal skin, blue display (by Toxic)
Tenký LC1+2 Tenký horizontální Liquid Crystal Skin (od offchu)
Tenká LC historie1+2 Tenký horizontální Liquid Crystal History Skin (od offchu)
cFos Text Skin2 cFos Text Skin, pro ty, kdo propásli starý cFos windows.
(Tip: instalujte pouze do adresáøe 'modern')
cFos Monitor Text Skin2 cFos Monitor-Text-Skin (od Maik Reiss / Hoeft a Wessel)
cFos Monitor Text Skin 5.252 cFos Monitor-Text-Skin (pro cFos verze >= 5.25)
MTiNùv Skin1+2 Minimalistický Skin (od MTiN)
Grantùv Skin1+2 Icon Skin (on Grant Brunton)
rx/tx Skin (+ ikony)1+2 Poslat/Pøíjmout Skin a Icon Skin (od Ilya Dedinsky)
Froghut Title Bar Skin1 Froghut Title Bar Skin (od Björn v. d. Osten)
TGA Skins cFos (Speed), skin archiv s TGA soubory - pro starší verze našich programů
Ikona analýzy provozu W7 Upravený skin analýzy provozu s pozadím od Msinanucler
Safak's Skin Shinnher's Skin upraven od Safak Falakaoglu
Dean's Metro Skin Metro Skin modified for Windows 10 (by Dean)
Jak vytvořit svůj vlastní cFos (Speed) skin : Návod pro tvorbu skinu

cFosSpeed gadget

cFosSpeed gadget pro Visty
cFosSpeed gadget pro Windows Vista/7

Poznámka: Pokud dostanete "Nevytváøejte automatický objekt" chybovou zprávu po instalaci gadgetu, prosím udìlejte následující:
1. Zkontrolujte èíslo verze cFosSpeed
    (4.24 nebo vyšší je podmínkou)
2. Restartujte váš systém

cFosSpeed · Ostatní jazyky

Odvolání : Jako službu pro vás jsme zpøístupnili volnì ke stažení pøeklady pro cFos/cFosSpeed. Jelikož tyto pøeklady byly vytvoøeny uživateli pro uživatele, cFos Software GmbH nenese žádnou odpovìdnost a také neposkytuje technickou podporu pro žadný z nich.
Pro jakékoli otázky týkající se jednotlivých pøekladù, prosím, kontaktujte jejich autora pøímo. Nicménì, v pøípadì, že narazíte na jakoukoli výraznou chybu v pøekladu, vynechání nebo jiné nepravidelnosti (zámìrné nebo ostatní), prosím, dejte nám struènì vìdìt, podíváme se na to.

cFosSpeed jazykové soubory: Norway
(překlad: Andreas Simonsen)

cFosSpeed jazykové soubory: Irán (Farsi)
(překlad: Mohammad Salmani)

Tipy: Mùžete rozbalit soubory ZIP zobrazené výšše napøíklad pomocí PKZIP , WinZIP nebo Info-ZIP

cFos beta verze

Download the most recent beta versions of cFosSpeed, cFos IPv6 Link, cFos Broadband Connect and cFos Professional.

cFos Síň slávy

cFos logo with laurels
To jsou naši nejvýznamější spolupracovníci, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho software nebo stránek. Mnohokrát děkujeme!

Powered by cFos Personal Net Web Server
Practice random kindness and senseless acts of beauty