Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI
Νέο! Από τους δημιουργούς του cFosSpeed: Το cFos EVSE

Πάρτε μια δωρεάν άδεια (cFosSpeed) βοηθώντας μας με 10 ή περισσότερες κριτικές.
Ορισμένα κείμενα δημιουργούνται με αυτόματη μετάφραση. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτά τα κείμενα. Κάντε κλικ στο κουμπί για να ξεκινήσετε τη λειτουργία αναθεώρησης.

Περισσότερα για το cFos Traffic Shaping

Οι χρόνοι Ping θα πρέπει να αρχίσουν χαμηλά από το ξεκίνημα, ενώ ο ρυθμός upload θα πρέπει αρχικά να ρυθμιστεί κατάλληλα με τις μέγιστες προδιαγραφές της σύνδεσης. Μπορείτε να εναλλάξετε μεταξύ του να έχετε τον τρέχοντα χρόνο ping να εμφανίζεται είτε αριθμητικά είτε γραφικά στο παράθυρο κατάστασης.

cFosSpeed TA Insight Skin

Το παράθυρο κατάστασης cFosSpeed περιέχει δύο σημαντικά στοιχεία που δείχνουν πως λειτουργεί το Traffic Shaping:

1 Τον δείκτη Traffic Shaping. Αυτός "φωτίζεται" όποτε το cFosSpeed αναδιανέμει ένα πακέτο, π.χ. όταν γίνεται μία προτεραιοποίηση.

2 Ο χρόνος ping δείχνει πως αντιδρά η σύνδεση σας Ιντερνετ κατά την φόρτωση/μεταφόρτωση. Οσο χαμηλότερη τόσο καλύτερη η τιμή.

Σημείωση: Για να μετρηθεί η καθυστέρηση, θα σταλούν Pings στο www.cfos.de. Παρόλα αυτά δεν θα φτάσουν στον προορισμό τους καθώς χρησιμοποιούν μόνο μικρό αριθμό κόμβων (τυπικά TTL 2 ή 3). Εάν επιθυμείτε άλλο προορισμό ping, ορίστε τον στο ping_dest στο αρχείο global.ini, section [param].

Πρόσθετες ενέργειες που μπορείτε να λάβετε

  • Αποσυνδέστε άλλα προϊόντα που προσπαθούν να περιορίσουν την ταχύτητα σύνδεσης, πχ το Traffic Shaping του Fritz!Box. Αυτές οι δύο λύσεις θα συγκρουστούν μεταξύ τους.
  • Στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε το σωστό μέσο για τη σύνδεσή σας στο Options/Settings/Traffic Shaping.
    Περισσότερες πληροφορίες
  • Αν χρησιμοποιείτε συχνά τηλεφωνικές συσκευές συνδεδεμένες με το router για να κάνετε κλήσεις Voice-over-IP (VoIP), παρακαλούμε επιλέξτε "variable bandwidth" για τη σύνδεσή σας.
    Περισσότερες πληροφορίες

Πως κάνω βέλτιστη βαθμονόμηση του cFos / cFosSpeed?

Το άλλο κάνει το Traffic Shaping;

Πως μπορώ να προσδιορίσω τα ωφέλη του cFos Traffic Shaping ο ίδιος;


Διαμόρφωση της κυκλοφορίας: Τι συμβαίνει στη φάση της μάθησης και πώς μπορείτε να την επιταχύνετε;