cFosSpeed נמצאת כעת בידיים חדשות. Atlas Tech Solutions מחזיקה כעת, מפתחת ומוכרת גרסאות חדשות שלו
חָדָשׁ! מאת היצרן cFosSpeed: התחנת טעינה של cFos

אפשר העברת יציאה עבור Jio JioFi 2


Jio JioFi 2 Step 1

1 היכנס לנתב שלך עם שם המשתמש והסיסמה שלך (IP ברירת מחדל: 192.168.1.1 - שם משתמש/סיסמא כברירת מחדל: מנהל מערכת)Jio JioFi 2 Step 2

2 לחץ על "Setting"Jio JioFi 2 Steps 3-4

3 לחץ על "Gaming & Apps Management"

4 אפשר "Port Forward"Jio JioFi 2 Step 5

5 לחץ על "Host Name" שלך (הרשת האישית של cFos פועלת)Jio JioFi 2 Steps 6-7

6 הזן את שם התצורה, את מקומי ויציאת ה- WAN (80)

7 לחץ על "Apply"העברת יציאה מוגדרת כעת למחשב שלך!

אפשר העברת יציאה עבור Jio JioFi 2הוראות להפעלת שילוח נמל ל- Jio JioFi 2