cFosSpeed jest teraz w nowych rękach. Atlas Tech Solutions jest teraz właścicielem, rozwija i sprzedaje jego nowe wersje
Nowość! Stworzony przez twórców cFosSpeed: cFos EVSE

Włącz przekierowanie portów dla Aterm WG1400HP


Aterm WG1400HP Steps 1-5

1 Zaloguj się do routera za pomocą hasła

2 Kliknij „Ustawienia zaawansowane” w menu głównym po lewej stronie (詳細 設定)

3 Kliknij „Ustawienia mapowania portów” w menu głównym po lewej stronie (ポ ー ト マ ッ ピ ン グ 設定)

4 Wybierz swój interfejs

5 Kliknij przycisk „Dodaj” (追加)Aterm WG1400HP Steps 6-8

6 Wpisz (najlepiej statyczny) adres IP komputera, na którym działa cFos Personal Net w polu „Host po stronie LAN”)

7 Kliknij przycisk „Konfiguracja” (設定)

8 Kliknij przycisk „Zapisz” (保存)Przekierowanie portów jest teraz skonfigurowane dla twojego komputera!

Włącz przekierowanie portów dla Aterm WG1400HPInstrukcje dotyczące aktywacji przekierowania portów dla Aterm WG1400HP