cFosSpeed сега е во нови раце. Atlas Tech Solutions сега поседува, развива и продава нови верзии од него
Ново! Од креаторите на cFosSpeed: CFos EVSE

Овозможете го пренасочувањето на портата за Aterm WG1400HP


Aterm WG1400HP Steps 1-5

1 Пријавете се во рутерот со вашата лозинка

2 Кликнете на "Напредни поставки" во главното мени лево (詳細 設定)

3 Кликнете на "Поставки за мапирање порта" во главното мени лево (ポ ー ト マ ッ ン ン グ 設定)

4 Изберете го вашиот интерфејс

5 Кликнете на копчето "Додај" (追加)Aterm WG1400HP Steps 6-8

6 Внесете ја (по можност статичката) IP-адреса на компјутерот cFos Personal Net во полето "LAN Side Host")

7 Кликнете на копчето "Конфигурација" (設定)

8 Кликнете на копчето "Зачувај" (Save)Пренасочувањето на пристаништето сега е конфигурирано за вашиот компјутер!

Овозможете го пренасочувањето на портата за Aterm WG1400HPУпатства за активирање на пристаништето за пристаниште за Aterm WG1400HP