cFosSpeed อยู่ในมือใหม่แล้ว ปัจจุบัน Atlas Tech Solutions เป็นเจ้าของ พัฒนา และจำหน่ายเวอร์ชันใหม่
นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชม หน้า cFos eMobility ของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าของเรา เช่น cFos EVSE, cFos Charging Manager และ cFos Wallbox Booster
/en/beta/cfos-pnet-whats-new.txt
รายการคุณสมบัติใหม่ของ cFos Personal Net การปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของรุ่นเบต้า