cFosSpeed נמצאת כעת בידיים חדשות. Atlas Tech Solutions מחזיקה כעת, מפתחת ומוכרת גרסאות חדשות שלו
בקר גם בדף ה-cFos eMobility שלנו עבור מוצרי הניידות האלקטרו שלנו, כמו cFos EVSE, cFos Charging Manager ו- cFos Wallbox Booster

תודה לכל מי שכבר קנה רישיון של cFos, cFosSpeed ו/או cFosBC. אתה תומך בפיתוח נוסף של התוכנה שלנו!

רק רישיון רשמי מבטיח תפוקת נתונים מרבית בזמני הפינג הנמוכים ביותר!

רק גרסאות מקוריות ללא שינוי מציעות את כל מגוון הפיצ'רים והפונקציות המהווים חלק מכל מוצרי cFos. זכור שאנו מורידים באופן קבוע פריצות לא חוקיות של התוכנה שלנו מהאינטרנט. אותם "פריצות" הם רק חבורה של קבצים שהועתקו בחופזה באיכות מפוקפקת.

לפיכך, אמנם יתכן שלא יתברר בקלות, אך עותקים פרוצים במוקדם או במאוחר יפסיקו לפעול כראוי.

לכן, אם לא ברשותך כבר רישיון רשמי עבור cFos, cFosSpeed או cFosBC, אנא הרשה לעצמך את הביצועים המשופרים של התוכניות שלנו והזמין את הרישיון שלך עכשיו ב:

https://www.cfos.de/en/order/order.htm


אגב, אף אחד לא גורם לנו נזק כלכלי יותר מאלו שמפרסמים את מפתחות הרישיון האישיים שלהם להורדה ציבורית.
ההצהרה שלנו לפריצות.