cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Ngoài ra, hãy truy cập trang cFos eMobility của chúng tôi để biết các sản phẩm di động điện của chúng tôi, như cFos EVSE, cFos Charging ManagercFos Wallbox Booster

Cám ơn tất cả những khách hàng đã mua bản quyền của cFos, cFosSpeed, và/hoặc cFosBC. Bạn đã đóng góp vào tương lai phát triển phần mềm của chúng tôi!

Chỉ có bản quyền chính thức mới đảm bảo tốc độ lưu lượng tối đa và thời gian trễ tối thiểu!

Chỉ có bản nguyên gốc do chúng tôi cung cấp mới có đầy đủ tính năng có trong các sản phẩm của cFos. Chúng tôi luôn tải và kiểm tra các sản phẩm của chúng tôi bị bẻ khóa bất hợp pháp trên mạng. Những phiên bản đó chỉ là đống tập tin được sao chép hấp tấp với chất lượng đáng nghi ngờ.

Do đó, trong khi chất lượng thì không rõ ràng, mà sớm muộn các phiên bản bất hợp pháp đó sẽ dừng hoạt động.

Nên nếu bạn chưa sở hữu bản quyền chính thức của cFos, cFosSpeed, hoặc cFosBC, xin hãy để bản thân bạn tận hưởng những tính năng tối ưu hóa và đừng quên đặt mua bản quyền của bạn tại:

https://www.cfos.de/en/order/order.htm


Chúng tôi nhận thấy rằng không ai gây tổn hại tài chính cho chúng tôi nặng nề hơn những người tung bản quyền cá nhân lên mạng.