cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Image of a stop watch

cFosSpeed Traffic Shaping hiệu quả như thế nào?

Christoph Lüders and Christian Carazo, cFos Software GmbH - ngày 26 tháng 10 năm 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language

Tất cả bạn cần biết về màn hình trạng thái và các Skin cFosSpeed

Các màn hình trạng thái cFosSpeed hiển thị số liệu thống kê quan trọng về kết nối Internet hiện tại của bạn. Bạn nên chọn skin hữu ích cho nhất cho bạn, e.g. như skin icon tích hợp ở thanh taskbar hoặc skin Traffic Analysis với với thống kê thời gian thực về các dạng băng thông hiện tại của bạn. Hãy sử dụng các skin khác nhau. Điều này sẽ giúp chúng tôi khi thiết kêt các skin tiếp theo.

Giao diện Traffic Analysis Insight

Mở cửa sổ của các kết nối hiện tại
Chuyển đổi độ trễ thấp
= Đang mở (nếu cần) / = Luôn mở / không có dấu mũi tên = tắt
Đổi: Large skin > normal skin > icon skin
hiển thị hoạt động tải về
Thời gian Ping tính theo mili giây
Số lượng kết nối TCP/UDP/TCP+UDP (có thể chuyển đổi)
Hiển thị của hoạt động tải lên
Tải về CPS tỷ lệ
Tải lên tỉ lệ CPS
Đồ thị Tốc độ truyền tính theo % cho slot từ 1 đến 10
Mở hộp thoại cấu hình slot
Chỉ số TX shaping
Giao động của thời gian Ping
slot có hiệu lực
Hiển thị / giấu các khu vực slot có hiệu lực
vô hiệu hoá slot
lựa chọn màu phối hợp
Thanh chỉ thị Tốc độ truyền tính theo % đối với slot có hiệu lực

Tỉ lệ tốc độ tải tính theo %

Biểu đồ của slot biểu diễn tốc độ chuyển dữ liệu hiện tại được xem là tỉ lệ của tốc độ truyền tải đã đạt được tối đa kể từ khi cài đặt mới hoặc điều chỉnh cFosSpeed.

các slot

Các cấu hình của các slot từ 1 đến 10 (là một phần của các cài đặt cFosSpeed) có thể được truy cập bằng cách nhấp vào hộp thoại cài đặt cấu hình của slot trên skin hay hoặc sử dụng các Options / Settings trên menu của các biểu tượng systray. Mỗi slot có thể được cấu hình và đổi tên riêng biệt.

nền

Các nền trong suốt của cửa sổ trạng thái có thể được thay thế bằng một một nền trong mờ bằng cách áp dụng (dưới Vista và Windows 7 với quyền admin) những thay đổi sau đây trên file net(_n).ini và file net(_n)_l.ini ở đường dẫn thư mục cài đặt cFosSpeed ta_insight_skin:

dòng 7: background=background_blank(_l).tga -> ;background=background_blank(_l).tga
dòng 8: ;background=background_color(_l).tga -> background=background_color(_l).tga

Những tập tin background_color (_l). TGA (trong cùng thư mục) có thể được sửa đổi để phù hợp với nhu cầu của bạn bằng cách sử dụng một chương trình đồ họa phù hợp. Diện tích khu vực trong suốt của hình ảnh không được thay đổi.

ẩn của sổ trạng thái

Tắt cửa sổ trạng thái

Bạn có thể tắt cửa sổ trạng thái cFosSpeed ​​bằng cách kích chuột phải vào nó và sau đó chọn tùy chọn sau đây: thiết lập cửa sổ -> <Mạng của bạn adapter>. Sau đó tắt. "auto-open/auto-hide".

Làm thế nào để tạo giao diện của riêng bạn

Giới thiệu về tạo skin của riêng bạn có thể được tìm thấy trong chúng tôi hướng dẫn thiết kế skinenglish

Cửa sổ trạng thái của cFosSpeed (Giao diện)

Giao diện Metro
Giao diện Metro
Tỷ lệ skin này Ngón tay cái trên Ngón tay cái dưới
Giao diện Traffic Analysis Insight
Giao diện Aquarium
Giao diện Aquarium
Tỷ lệ skin này Ngón tay cái trên Ngón tay cái dưới
Giao diện Aquarium Icon
Giao diện Aquarium Icon
Tỷ lệ skin này Ngón tay cái trên Ngón tay cái dưới


Giao diện người dùng
Bàn phím LEDs
Hỗ trợ cho bàn phím Logitech