cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

cFosSpeed / ROG GameFirst II / Turbo LAN đã được gỡ ra

Cảm ơn bạn đã thửt cFosSpeed / ROG GameFirst II / Turbo LAN. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện cFosSpeed / ROG GameFirst II / Turbo LAN bằng việc nói chúng tôi biết lí do bạn gở bỏ chương trình. Ý kiến phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tôi chỉ gỡ bỏ tạm thời. Tôi sẽ cài đặt lại sớm.
Tôi gở bỏ nó ngay lập tức
Image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language