cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Tạo kết xuất bộ nhớ kernel Windows

Trong trường hợp máy của bạn bị màn hình xanh (BSOD) khi sử dụng phần mềm, chúng tôi yêu cầu kết xuất bộ nhớ nhân (kernel) của windows để có thể xem xét vấn đề.

Để tạo kết xuất bộ nhớ kernel, vui lòng làm theo các bước sau:

Để tạo kết xuất bộ nhớ kernel, hãy tuân thủ các cài đặt sau của chức năng "kernel memory dump"

  • Tại "START/Control Panel/System" trong phần tùy chọn nâng cao "advanced", mở "startup and recovery - settings"
  • Tại "write debugging information", chọn: "kernel memory dump"
  • Nhấp vào "OK" xác nhận các thay đổi và đóng cửa sổ "advanced"
  • Tiếp tục nhấp vào "OK" xác nhận các thay đổi và đóng cửa sổ "System" và sau đó cửa sổ "Control Panel"
  • Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows XP, hãy khởi động lại máy tính của bạn (không bắt buộc khi sử dụng Windows Vista hoặc phiên bản cao hơn!)

Bây giờ, kết xuất bộ nhớ kernel sẽ được tạo ngay khi màn hình xanh xuất hiện và trừ khi có chỉ định khác được lưu dưới dạng "MEMORY.DMP".

Vui lòng lưu trữ kết xuất bộ nhớ của bạn dưới dạng file nén có dạng RAR hoặc Zip (chúng tôi khuyên dùng RAR hoặc 7-zip). Sau đó gửi file kết xuất cho chúng tôi thông qua trang tải lên của chúng tôi hoặc hoặc qua thư.

Liên hệ với chúng tôi nếu cần phải hỏi về việc gửi các tập tin lớn.

Phải làm gì trong trường hợp Màn hình xanh?