cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Dùng chương trình và tệp tin thực thi để Traffic Shaping thiết lập sự ưu tiên

Chúng tôi đang tìm kiếm những người dùng quan tâm đến việc sử dụng tiêu chuẩn Traffic Shaping để thiết lập ưu tiên cho các chương trình chưa được bao gồm trong danh sách sau của chúng tôi Danh sách ưu tiên dùng Traffic Shaping.

Bạn cần làm theo các bước sau:

Thêm chương trình vào danh sách ưu tiên - bước 1-2

1 Nhấp chuột phải vào cửa sổ trạng thái cFosSpeed

2 Chọn "Options" -> "Settings"

Thêm chương trình vào danh sách ưu tiên - bước 3-4

3 Nhấp vào "Programs"

4 Nhấp vào "Add program"

Thêm chương trình vào danh sách ưu tiên - bước 5-8

5 Chọn chương trình từ hộp chọn

6 Nếu chương trình hiện không hoạt động, nhấp chọn thẻ "All programs" và chọn chương trình từ danh sách mở rộng.

7 Thêm mô tả về chương trình

8 Nhấp vào "Add"

Cách các điều phối ưu tiên hoạt động

Danh sách Traffic Shaping ưu tiên

cFos/cFosSpeed có thể ưu tiên lưu lượng truy cập của các chương trình riêng lẻ. Danh sách này chứa các chương trình, đã được cFos/cFosSpeed ưu tiên.

Trò chơi

/files/lists/games-inc.htm

Khác

/files/lists/other-inc.htm

Gọi thoại qua IP (VoIP)

/files/lists/voice-over-ip-inc.htm

Đa phương tiện

/files/lists/multimedia-inc.htm

Chia sẻ ngang hàng (P2P)

/files/lists/p2p-inc.htm

Linh tinh

/files/lists/misc_high-inc.htm

Danh sách các chương trình được ưu tiên bởi cFos/cFosSpeed Traffic Shaping.