cFosSpeed jest teraz w nowych rękach. Atlas Tech Solutions jest teraz właścicielem, rozwija i sprzedaje jego nowe wersje
Odwiedź również naszą stronę cFos eMobility, aby zapoznać się z naszymi produktami z zakresu elektromobilności, takimi jak cFos EVSE, cFos Charging Manager i cFos Wallbox Booster

Włącz przekierowanie portów dla Cisco EPC3925


Cisco EPC3925 Step 1

1 Zaloguj się do routera za pomocą nazwy użytkownika i hasła (domyślny adres IP: 192.168.0.1, domyślna nazwa użytkownika pozostaw puste, a hasło: admin)Cisco EPC3925 Step 2

2 Kliknij „Applications & Gaming” na górnym pasku nawigacyjnymCisco EPC3925 Step 3

3 Kliknij „Port Range ForwardingCisco EPC3925 Steps 4-8

4 Zakres wejściowy portów/s (z/do) dostępnych poza siecią domową (80)

5 Wejściowy adres IP komputera, na którym działa cFos Personal Net

6 Zakres wejściowy portu/s (od/do), który powinien być kierowany do (80)

7 Z menu rozwijanego wybierz protokół, do którego odnosi się ta reguła. Zaznacz „Enable” na końcu

8 Wyloguj się z routera, klikając „Log OFF” u góryPrzekierowanie portów jest teraz skonfigurowane dla twojego komputera!

Włącz przekierowanie portów dla Cisco EPC3925Instrukcje dotyczące aktywacji przekierowania portów dla Cisco EPC3925