cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 7362 SL


AVM FRITZ!Box 7362 SL Step 1

1 Đăng nhập vào FRITZ! Box với tên người dùng và mật khẩu của bạnAVM FRITZ!Box 7362 SL Steps 2-4

2 Nhấp vào "Internet" và "Permit Access" trong menu chính bên trái

3 Nhấp vào tab có nhãn "Permit Access"

4 Nhấp vào nút "New Port Forwarding"AVM FRITZ!Box 7362 SL Steps 5-6

5 Chọn "HTTP-Server" và máy tính cFos Personal Net đang chạy từ danh sách tùy chọn

6 Nhấp vào "Apply"AVM FRITZ!Box 7362 SL Step 7

7 Lưu cài đặt mới bằng cách nhấp vào nút "Apply"Chuyển tiếp cổng hiện được định cấu hình cho máy tính của bạn và bạn có thể đăng xuất khỏi FRITZ! Box.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 7362 SLHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 7362 SL