cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-Link TD-W8901N


TP-Link TD-W8901N Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: http://tplinkmodem.net - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)TP-Link TD-W8901N Step 2

2 Nhấp vào " Advanced Setup " trong menu chính ở trên cùngTP-Link TD-W8901N Step 3

3 Nhấp vào " NAT " trong menu ngay bên dưới " Advanced Setup "TP-Link TD-W8901N Step 4

4 Nhấp vào " Virtual Server "TP-Link TD-W8901N Step 5

5 Chọn HTTP_Server làm Common Service port (tất cả các tham số khác sẽ tự động tải)TP-Link TD-W8901N Steps 6-7

6 Nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường IP Address

7 Nhấp vào nút " Save "Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-Link TD-W8901NHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho TP-Link TD-W8901N