cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Trang này chưa được dịch đầy đủ!

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm

cFos Logo MSI Logo


As a customer of MSI Gaming Series motherboards you have the right to use and benefit from MSI Gaming LAN Manager. This is a full-featured, unlimited Traffic Shaping solution powered by cFosSpeed. We hope you enjoy the speed-up possible with your version of MSI Gaming LAN Manager.

Đối với các tính năng mới nhất trong các phiên bản sẽ được có trong cFosSpeed.

To stay always up to date with the most recent features, you can download the most recent cFosSpeed version on our cFosSpeed download page.

If you install the cFosSpeed version, you have a trial period of 30 days. Then you can either buy a cFosSpeed lifetime license or uninstall cFosSpeed and install MSI Gaming LAN Manager again. Owners of a cFosSpeed lifetime license always have immediate access to the newest cFosSpeed features and Beta / Pre-Release versions.

Mua một lần và tất cả cập nhật về sau đều miễn phí.
Sử dụng ngay cơ hội của bạn và mua giấy phép sử dụng cfosspeed vô thời hạn ngay bay giờ.