cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

cFos logoPress Release
(February 10th, 2011)

New version: cFosSpeed v6.5 with major Traffic Shaping update!

cFosSpeed - The Internet Accelerator!

cFosSpeed is a network driver which attaches itself to existing Internet connections. It optimizes data transfer by means of Traffic Shaping. Traffic Shaping is a method for optimizing Internet traffic that allows maximum transfer speed while ensuring minimal ping time.

cFosSpeed supports a wide variety of connection types like DSL, cable, UMTS, ISDN, etc.

 New feature: Packet-Loss Avoidance
Today's high download speeds often result in buffer overflows in the broadband POPs. This leads to packet loss and reduces the transfer speed and increases the ping time (because of TCP retransmits). Now cFosSpeed detects such buffer overflows early and prevents packet loss by continually adjusting the download speed.

Packet-Loss Avoidance also aids the download Traffic Shaping. cFosSpeed's unique RX-Shaping feature can now reduce ping times to until now unprecedented values. Without RX-Shaping fast downloads unmistakably tie up your Internet connection. With cFosSpeed they are now hardly noticeable.

ping time decrease

 Decisive Traffic Shaping improvements
All Traffic Shaping regulation parameters for the sending and receiving direction have been re-adjusted and optimized. This results in even lower ping times while allowing maximum upload and/or download speeds, see graphics below.

cFosSpeed's regulation quality is also important for ping variance / jitter. This improves the MOS value for VoIP connections.

cFosSpeed now allows you to manually setup the delay regulation parameters. Depending on the application the user can configure the desired maximum ping times for upload and download. This means that the user can manually reduce ping times at the expense of upload or download speed.

 Extremely low ping times in "low-latency" mode
Hardcore gamers and VoIP users can now benefit from low-latency mode with even lower delays. In this mode cFosSpeed favors ping times even if this results in slightly decreased transfer rate.

 Tons of other improvements and bugfixes.

Bạn có thể tìm thấy những bức ảnh 3D, ảnh chụp và có thể sử dụng miễn phí cho các bài báo tại
http://www.cfos.de/en/presse/samples.htm

Yêu cầu hệ điều hành: Windows 7, Vista, XP và Server 2003/2008 (phiên bản 32-bit hoặc 64-bit)

Trang mạng (trong tiếng Anh và tiếng Đức, với từng phần riêng lên đến 26 ngôn ngữ khác nhau):

http://www.cfos.de

Giới thiệu:
cFos Software GmbH, Bonn (Đức) là một cộng đồng phát triển trình điều khiển cho nhiều hệ điều hành từ năm 1993. Những phần mềm bao gồm: cFosSpeed, một trình điều khiển nâng cao cho kết nối Internet băng thông rộng và kết nối quay số IPv6. cFos IPv6 Link cũng như cFos Broadband Connect dành cho kết nối DSL tốc độ cao và kết nối quay số ISDN.

Chú ý bản quyền:
Những điều kiện cấp phép của chúng tôi cho phép làm rõ ràng việc phát hành những phiên bản gần đây của cFos, cFos Broadband Connect, cFos IPv6 Link và cFosSpeed trên (những) CD miễn phí cùng với tạp chí. Để biết thêm thông tin về vấn đề cấp phép, xin xem nó tại tập tin LICENSE.TXT (tại

Liên hệ:
Martin Winkler,
Email via http://www.cfos.de
Tel. +49-228-7669826