cFosSpeed е официјален Интернет-акцелератор за производи за игри ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI

Конекции

 • Широкопојасен: Кабловски или DSL
 • Теснопојасен: Модем и ISDN
 • Мобилни (LTA, UMTS, WiMAX, HSDPA, W-CDMA, WCDMA, CDMA, CDMA2000, 3G Mobile, HSCSD)
 • Медиа:
  • VDSL
  • DSL, PPPoE
  • DSL, PPPoA (Vcmux и LLC)
  • DSL, PPTP
  • Кабловски
  • ISDN
  • IP преку AAL
  • RFC1483/2684 премостени

Додатоци

Рутирање