cFosSpeed е официјален Интернет-акцелератор за производите за игри ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI
Ново! Од креаторите на cFosSpeed: CFos EVSE

Помогнете ни да преведеме 10 или повеќе текстуални сегменти и да добиеме бесплатна cFosSpeed ​​лиценца.
Некои текстови се генерираат со машински превод. Помогнете ни да ги подобриме. Притиснете го копчето за да започне режимот на уредување.

Што е cFosSpeed?

cFosSpeed е мрежен драјвер кој се закачува себеси на постоечките Интернет конекции. Потоа го оптимизира трансферот на податоци со помош на Traffic Shaping.

Traffic Shaping е метод на оптимизирање на Интернет сообраќајот. Дозволува максимум брзина, додека осигурува минимален Ping.

Можете да го користите cFosSpeed со рутер и/или со DSL-модем или кабелски модем. Исто така, може да го користите cFosSpeed со други типови на Интернет пристап, пр. било каде што имате постоечка Интернет конекција.

cFosSpeed подржува широк дијапазон на конекции, како DSL, Кабелска, ISDN, UMTS, WiMAX, и сл.

cFosSpeed има две цели

  1. Држи ги мрежните закаснувања (ping времињата) мали, за Интернет апликациите да бидат што повеќе одѕивни.

  2. Подобрете го протокот на податоците со избегнување на зачепување на мрежата.

Можете да го користите cFosSpeed со Интернет конекција која ја користите само вие, како и конекција која ја делите со повеќе компјутери.

Системски потреби:

  • Windows XP / Windows Vista / Windows 7, но исто и Windows 2000
  • 32bit / 64bit (x64)
  • постоечка Интернет конекција
Што е cFosSpeed? Овде го наоѓате описот на производот.