cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products
cFos LogoASRock Logo


Là chủ nhân của bo mạch chủ ASRock, bạn có quyền sử dụng và hưởng lợi từ ASRock XFast LAN. Đây là giải pháp Traffic Shaping đầy đủ và không giới hạn tính năng của cFosSpeed. Chúng tôi hy vọng bạn hài lòng với khả năng nâng cao tốc độ với phiên bản ASRock XFast LAN của bạn!

Đối với các tính năng mới nhất trong các phiên bản sẽ được có trong cFosSpeed.

To stay always up to date with the most recent features, you can download the most recent cFosSpeed version on our cFosSpeed download page.

Nếu bạn cài đặt một phiên bản cFosSpeed, bạn được dùng thử trong 30 ngày. Sau đó bạn có thể mua một giấy phép sử dụng cFosSpeed hoặc xóa cFosSpeed và cài đặt ASRock XFAST/LAN lần nữa. Chủ sở hữu giấy phép cFosSpeed luôn có quyền truy cập cái tính năng mới nhất của cFosSpeed và các phiên bản dùng thử /chưa phát hành.

Mua một lần và tất cả cập nhật về sau đều miễn phí.
Sử dụng ngay cơ hội của bạn và mua giấy phép sử dụng cfosspeed vô thời hạn ngay bay giờ.

You are using an old version of ASRock XFast LAN! An upgrade to a new version of ASRock XFast LAN or cFosSpeed is recommended.
Image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language