cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

A Cảm ơn rất nhiềutới tất cả người dùng thử đã kiểm tra và có những phản hồi nhan chóng cho chúng tôi.Nếu không có sự giúp đỡ đó sản phẩm của chúng tôi sẽ khó có thể có được chất lượng tốt nhất!
cFos Danh sách quan trọng

Những phiên bản thử nghiệm not đã kiểm tra đầy đủ.
Có những rủi ro nhất định.

cFos Personal Net

Web server cho các người dùng gia đình và các chuyên gia

( , )
What's new in this version?( )

cFos IPv6 Link

cFos Broadband Connect

Kết nối dial-up - Kết Nối Tốc Độ Cao >= 16Mbit/s

cfosbc-v107-build1088.exe
32 bit (x32) / 64 bit (x64)
( 15-Dec-2011 17:36 , 2.3mb )
What's new in this version?( 15-Dec-2011 17:36 )

cFos

driver ISDN dial-in

cfos-v801-build3134.exe( 26-May-2011 17:45 , 3.9mb )
cfos-x64-v801-build3134.exe( 26-May-2011 17:47 , 4.3mb )
What's new in this version?( 26-May-2011 17:47 )