cFosSpeed сега е во нови раце. Atlas Tech Solutions сега поседува, развива и продава нови верзии од него
Ново! Од креаторите на cFosSpeed: CFos EVSE

Огромна благодарност до сите наши бета-тестери за брзо известување за грешки и испраќање ни датотеки во трагови и паѓања. Без ваша помош, нашите производи не можеа да го имаат овој висок квалитет стандард!
cFos Слави

Овие бета верзии не се целосно тестирани.
Користете на ваш сопствен ризик.

cFos Personal Net

Веб-сервер за домашни корисници и професионалци

( , )
What's new in this version?( )

cFos IPv6 Link

cFos Broadband Connect

Интернет Dial-Up - Висока брзина конекција >= 16Mbit/s

cfosbc-v107-build1088.exe
32bit / 64bit (x64)
( 15-Dec-2011 17:36 , 2.3mb )
What's new in this version?( 15-Dec-2011 17:36 )

cFos

ISDN dial-in driver

cfos-v801-build3134.exe( 26-May-2011 17:45 , 3.9mb )
cfos-x64-v801-build3134.exe( 26-May-2011 17:47 , 4.3mb )
What's new in this version?( 26-May-2011 17:47 )
Преземете ги најновите бета верзии на cFosSpeed, cFos IPv6 Link, cFos Broadband Connect и cFos Professional.