cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Documentation Index

IPv6 Link function diagram

Tính năng sơ lược

 • ipv6 dial-up driver cho Windows
 • Tự động định tuyến và cấu hình
 • IPv4 <-> bản đồ DNS ipv6
 • DHCPv6 Stateful/Stateless Prefix Delegation
 • Tốc độ cao, nhanh hơn driver có sẵn của Windows Vista 10 lần
 • DHCP DUID có thể thiết lập được
 • hỗ trợ VLAN
 • NAT46 chỉ dành cho các ứng dụng IPv4

cFos ipv6 Link là gì?

Kết nối trong network ipv6 mới

cFos ipv6 Link giúp dùng dial-up với ipv6 trong Windows 7, Vista và XP.

Cài đặt cFos ipv6 Link, chỉnh kết nối dial-up đến ISP của bạn, xong! cFos ipv6 Link kết nối ipv6 mới và tự động chỉnh cả routing, IP và địa chỉ DNS.

Nếu bạn dùng XP cFos ipv6 Link còn thực hiện cả DNS queries dựa vào IPv4 của địa chỉ ipv6.

cFos ipv6 Link rất nhanh. Như cFos Broadband Connect nó giúp bạn đạt mức độ thông cao hơn PPPoE driver của with XP/Vista/7 (với kết nối Internet đủ nhanh).

Trong thời gian cFos IPv6 Link thực hiện một tính năng tự động phát hiện các thiết bị mạng kết nối và chuyển mạch thành một trong những phương thức sau đây:

 • Chế độ Router : Nếu cFos IPv6 Link phát hiện bộ định tuyến hoặc máy chủ DHCPv6 sử dụng thiết bị này để dữ liệu tuyến với Internet.
 • Chế độ Dial-up : Nếu cFos IPv6 Link phát hiện một nút PPPoE kết nối tới card mạng (e.g. via DSL) nó thiết lập một kết nối PPP / PPPoE đến các nhà cung cấp Internet hoặc tự động hoặc theo yêu cầu.
 • Chế độ Mixed: Nếu cFos IPv6 Link phát hiện một máy chủ IPv4 DHCP gắn kèm với các card mạng (Không phân biệt các thiết bị IPv6 khác), Nó chuyển hoàn toàn lưu lượng truy cập của IPv4 qua Router IPv4 này.

Điều này cho phép sử dụng đồng thời IPv4 và IPv6. Đầu tiên cửa sổ IPv6 cố gắng giải quyết một địa chỉ đến 1 địa chỉ IPv6 và IPv4 sẽ sử dụng nếu địa chỉ IPv6 không có sẵn . IPv4 được coi là dự phòng cho IPv6

Chế độ Mixed là có thể với các router hỗ trợ "PPPoE Passthrough", e.g. Speedport. Sau đó, lưu lượng IPv4 đi như bình thường từ các nhà cung cấp IPv4, trong khi lưu lượng IPv6 đi qua PPPoE từ các nhà cung cấp IPv6


Technical background:

cFos ipv6 Link dùng kết nối có sẵn qua router hay PPPoE để cho phép bạn dùng ipv6 trên Windows 7, Vista và XP. cFos ipv6 Link có thể kết nối vào IPv4 và ipv6 với PPPoE trong DSL-modem hay router dùng "PPPoE passthrough" (ví dụ: Speedport).


Những điểm lợi của cFos ipv6 Link:

  XP Vista
Windows 7
Truy vấn DNS IPv6 / Biểu đồ IPv4 <-> IPv6 DNSVângKhông
Kết nối quay số IPv6 PPPoE/PPPVângKhông
Tự động chỉnh routingVângVâng
Bộ định tuyến IPv6 mặc địnhVângVâng
Tự động chỉnh server DNSVângVâng
Tiền tố đầu DHCPv6VângVâng
Bảng cập nhật điều khoảnVângVâng
NAT46 chỉ dành cho các ứng dụng IPv4VângVâng


cFos ipv6 Link có những thành phần sau:

 • PPPoE
 • PPP IPv4/IPv6
 • IPv6 Neighbor discovery (ND) + DAD
 • IPv6 Router Advertisement
 • IPv6 DHCP (DHCPv6) statefull & stateless
 • IPv4 DHCP
 • IPv4 <-> IPv6 DNS Mapping
 • ipv6 Router Solicitation với ISP
 • DHCPv6 với ISP

Tùy chọn địa chỉ stateful và stateless và cấu hình định tuyến với ISP được thực hiện thông qua Bộ định tuyến IPv6 và DHCPv6. Qua đó liên kết cFos IPv6 có thể tự động phát hiện và cấu hình tất cả các tham số cho ISP, như tiền tố địa chỉ IPv6, địa chỉ DNS, v..v...


Linh hoạt với tất cả tham số của ipv6 / DHCPv6 Prefix Delegation:

Tùy chọn địa chỉ stateful và stateless và cấu hình định tuyến với ISP được thực hiện thông qua Bộ định tuyến IPv6 và DHCPv6. Qua đó liên kết cFos IPv6 có thể tự động phát hiện và cấu hình tất cả các tham số cho ISP, như tiền tố địa chỉ IPv6, địa chỉ DNS, v..v...

cFos IPv6 Link bây giờ là một máy khác DHCPv6 kết nối tới Internet. Do đó nó có thể xác định tiền tố IPv6 không chỉ bởi bộ định tuyến quảng cáo, mà còn bởi DHCPv6 Prefix Delegation. Chúng tôi đã kiểm tra nó với một Cisco Router. Nhờ có cFos IPv6 Link ISPs bây giờ ta có thể sử dụng Cisco proposed DHCPv6 Prefix Delegation với khách hàng cuối cùng của họ.

cFos IPv6 Link bây giờ cũng có thể có được địa chỉ DNS thông quaDHCPv6 (Ngoài việc sử dụng các tùy chọn trong Router Advertisements). Trong chế độ Mixed, địa chỉ của máy chủ IPv4 DNS cũng được sử dụng . Do đó cFos IPv6 Link sử dụng mọi cách để truy cập máy chủ, mà không cần cấu hình bằng tay.

Liên kết cFos IPv6 đưa ra sự ghi chép bao quát và truy tìm các tính năng, nó đặc biệt hữu ích trong việc bắt đầu của thời kỳ IPv6.Liên kết cFos IPv6 có thể cho ví dụ tạo tập tin tìm vết tương thích wireshark-compatible


Delegation of the Framed IPv6 Prefix from RADIUS Server to
cFos IPv6 Link
Delegation of the "Framed IPv6 Prefix" from RADIUS Server to cFos IPv6 Link

Liên kết cFos IPv6 với DSL và cấu hình băng thông rộng khác

Liên kết cFos IPv6 miêu tả tùy chọn đa tiền tố và ủy tiền tố DHCPv6 như sau:

Nếu một vài bộ định tuyến IPv6 với những tiền tố khác nhau được phát hiện bởi liên kết cFos IPv6, nó sẽ gửi các gói tin tới bộ định tuyến với tiền tố phù hợp dài nhất trong các địa chỉ nguồn.

Những tiền tố ngắn hơn 64 bit từ một máy chủ DHCPv6 hoặc bộ định tuyến được báo cáo tới Windows, cho phép một phần mềm Windows định tuyến tới mạng con của chúng và chỉ định tiền tố 64 bit tới các thiết bị khác. Nếu liên kết cFos IPv6 chỉ nhận những tiền tố ngắn hơn 64bit, nó tạo dựng một tiền tố 64 bit từ một trong những tiền tố ban đầu bằng cách mở rộng nó với 0 bit.

Liên kết cFos IPv6 có thể xử lý các tiền tố từ các thiết lập với DHCPv6 và những máy chủ RADIUS. Tiền tố khung IPv6 được dự kiến nằm trong bộ định tuyến quảng cáo và các ủy tiền tố trong máy chủ phản hồi DHCPv6. Xem RFC 3162 và RFC 4818.


Liên quan tới RFC

RFC 2464 Sự truyền dẫn của các gói tin IPv6 qua mạng Ethernet
RFC 3162 RADIUS và IPv6
RFC 3315 Giao thức cấu hình động máy chủ cho IPv6 (DHCPv6)
RFC 3848 Địa chỉ lựa chọn mặc định cho giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6)
RFC 3587 Định dạng địa chỉ IPv6 Global Unicast
RFC 3633 Tùy chọn tiền tố IPv6 cho giao thức cấu hình động máy chủ (DHCP) phiên bản 6
RFC 3646 tùy chọn cấu hình DNS cho giao thức cấu hình động máy chủ cho IPv6 (DHCPv6)
RFC 3736 Dịch vụ giao thức cấu hình động máy chủ (DHCP) cho IPv6
RFC 4193 Địa chỉ Local IPv6 Unicast đơn vị
RFC 4429 Phát hiện địa chỉ trùng lặp(DAD) tối ưu cho IPv6
RFC 4443 Các đặc điểm của Giao thức điều khiển thông điệp Internet (ICPM) cho giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6)
RFC 4472 Đánh giá hoạt động và các vấn đề với DNS IPv6
RFC 4818 Thuộc tính của RADIUS Delegated-IPv6-Prefix
RFC 4861 Tìm kiếm lân cận cho IPv6
RFC 4862 Tự động cấu hình địa chỉ IPv6
RFC 5006 Tùy chọn bộ định tuyến quảng cáo IPv6 cho cấu hình DNS
RFC 5072 IPv6 trên PPP
RFC 5175 Tùy chọn đánh dấu bộ định tuyến quảng cáo IPv6
RFC 5220 Vấn đề về câu lệnh khi lựa chọn địa chỉ mặc định trong môi trường đa tiền tố
RFC 5221 Điều kiện cần thiết cho cơ chế lựa chọn địa chỉ
RFC 5453 Thiết bị định dạng giao diện dành riêng cho IPv6
draft: http://tools.ietf.org/html/draft-fujisaki-dhc-addr-select-opt-08


Các yêu cầu hệ thống

 • Windows XP / Windows Vista / Windows 7
 • 32bit / 64bit (x64)
 • Bộ định tuyến IPv4 và/hoặc IPv6 hoặc modem cáp DSL (PPPoE)

Tài liệu

Tham số của cfos6link.ini, phần [param]:

  func_trace         mức độ ghi chép, 0 = tối thiểu, 1 = tất cả chức năng, ngoại trừ sự truyền dữ liệu,
              2 = tất cả chức năng 
           dump_unknown_frames     1=ghi lại cấu trúc PPPoE không rõ vào tập tin trace.txt , 0 = ngưng kích hoạt
 ipv4_router_addr  Địa chỉ bộ định tuyến IPv4 riêng cho IPv4 DHCP, subnet mask luôn luôn là 255.255.255.0.
         mặc định là 192.168.42.1.
  allow_mixed_mode      1 = cho phép IPv4 thông qua nếu phát hiện DHCPv4(mặc định), 0 = vô hiệu hóa
 keep_ppinfo       1 = gửi NDIS với mỗi gói thông tin, 0 = vô hiệu hóa (mặc định)
       chech_traffic        1 = kiểm tra, nếu các gói dữ liệu từ/tới mạng được cho phép (mặc định), 0 = gửi tất cả các gói dữ liệu
 default_use_ipv4  giá trị mặc định cho use_ipv4 nằm trong connections.ini (mặc định 0 = không cho phép)
  default_use_ipv6  giá trị mặc định cho use_ipv6 nằm trong connections.ini (mặc định 1 = cho phép)
  ipv4_mcast_is_unicast    1 = xử lý gói tin IPv4 multicast (lớp D net) như gói tin unicast,
                 0 = xử lý như gói tin multicast (mặc định)

Chế độ Passthrough, phần [passthrough]:

  adapter1=substr
  adapter1=substr
  .
  .
  adapterN=substr
  Nếu mô tả bộ biến thế có "substr" lưu lượng truy cập bộ chuyển đổi này được bỏ qua (chế độ passthrough).

Định dạng của số điện thoại:

  Các tham số có thể xuất hiện theo trình tự tùy ý, chẳng hạn, 

  d\aidx=x\serv=x\h=x\ac=x\to=x\tr=x\prio=x\vlan=x

  tham số:  mặc định:  ý nghĩa:

 d     vài ký tự, bỏ qua
  aidx=x     -1      -1 = tự động cảnh báo, 0..n = PPPoE cho cạc mạng x
               (thông số cạc được lưu trong registry)
  serv=tên            tên chuỗi dịch vụ cho các cuộc gọi đi
  h=1 hoặc h=0  1    cho phép hoặc vô hiệu hóa thẻ host_unique (1 = cho phép)
 ac=tên            chuỗi, có thể được dùng để giới hạn sự điều chỉnh PPPoE
              để chính xác là một AC, tên phải là một chuỗi con của tên AC
  to=x     2000   thời gian chờ ban đầu cho PPoE gửi đi: thời gian tính bằng một phần nghìn giây để máy chủ trả lời
  tr=x   3   số lần thử lại trong thời gian chờ
 prio=x  thiết lập mức ưu tiên các gói tin VLAN (giá trị từ 0-7)
 vlan=x      VLAN ID

Các tham số kết nối nằm trong tập tin connections.ini

  cho phép      0 = vô hiệu hóa, 1 =kết nối quay số(dial-up) khi nào cần thiết
 dial_string xem "Định dạng của số điện thoại"
 user_name     tên người dùng
 mật khẩu    mã hóa mật khẩu, sử dụng thiết lập để đặt mật khẩu
  mru    PPP Đơn vị nhận tối đa, mặc định là 1492
 use_ipv4     0 = vô hiệu hóa, 1 = sử dụng kết nối IPv4
  use_ipv6      0 = vô hiệu hóa, 1 = sử dụng kết nối IPv6
  ipv6_prefix    IPv6 cung cấp tiền tố(prefix), phải luôn là 64bit, vd: 1111:2222:3333:4444/64
 idle_timeout  số giây không hoạt động sau khi kết nối
                      sẽ ngừng lại, mặc định là 0 = luôn bật
     ipv6_dns1     toàn bộ 128bit địa chỉ IPv6 DNS
  ipv6_dns2     toàn bộ 128bit địa chỉ IPv6 DNS

Bảng điều chỉnh điều khoản và NAT46