cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Ngoài ra, hãy truy cập trang cFos eMobility của chúng tôi để biết các sản phẩm di động điện của chúng tôi, như cFos EVSE, cFos Charging ManagercFos Wallbox Booster

Bảng điều chỉnh điều khoản và NAT46

Bảng điều chỉnh điều khoản liên kết cFos IPv6

Liên kết cFos IPv6 bây giờ hỗ trợ đa tiền tố từ nhiều nguồn khác nhau, gồm các Router khác nhau hay máy chủ DHCPv6. Với đa tiền tố, thảo luận các vấn đề về lựa chọn các địa chỉ trong RFC 3438, RFC 5220, và RFC 5221 nảy sinh. Như là một Chính sách lựa chọn địa chỉ phân phối sử dụng DHCPv6 được đề xuất trong dự án

http://tools.ietf.org/html/draft-fujisaki-dhc-addr-select-opt-08

Liên kết cFos IPv6 hỗ trợ hầu hết DHCP điều khiển cập nhật điều khoản theo cách sau:1. Gửi đi và nêu ra những lựa chọn mới trong yêu cầu DHCPv6. Trong tệp tin cấu hình cfos6link.ini bạn có thể tạo các phần [DHCPv6_stateful_options] và [DHCPv6_stateless_options] và nhập vào các phím sau:

   oroN=giá trị  , N từ 0..., giá trị=giá trị thập phân của tùy chọn    yêu cầu với OPTION_ORO
   optionN hex,hex,hex,... , giá trị hex(hệ cơ số 16) cho tùy biến cá nhân DHCPv6

Giá trị của các tùy chọn này được gửi đi bằng một trong hai yêu cầu DHCP stateful hay stateless. Cho phép gửi thêm tùy chọn DHCPv6 tới ISP.

Tại đây bạn có thể nhận OPTION_DASP (và các tùy chọn khác) từ máy chủ DHCPv6.2. Kích hoạt bản điều chỉnh điều khoản. Giá trị thực tế cho nhãn của OPTION_DASP hiện chưa được chuẩn hóa IANA, bạn có thể cấu hình nó trong tệp tin cfos6link.ini, phần [param] với

   option_dasp=giá trị (thập phân)

Nếu khóa này được thiết lập, liên kết cFos IPv6 truy vấn các giá trị cho tùy chọn DHCP stateful và stateless từ máy chủ DHCPv6 phản hồi và đánh giá chúng dựa trên đồ án DASP. Nó sau đó được điều chỉnh bảng điều khoản Windows như sau:

Nếu một cặp tiền tố/độ dài đã tồn tại trong cấu hình hệ thống, nó sẽ được sửa đổi theo những giá trị mới cho nhãn và các ưu tiên, nhưng không bao giờ bị xóa. Nếu cặp tiền tố/độ dài không tồn tại, nó sẽ được tạo ra.

Điều này cho phép ISP thiết lập tùy chọn DHCPv6 DASP cho môi trường đa tiền tố và đảm bảo lựa chọn đúng địa chỉ nguồn và địa chỉ đích

Để biết thêm thông tin, xem WHATSNEW.TXT trong thư mục cài đặt cFos IPv6 Link.

ví dụ tập tin cfos6link.ini (cho giá trị của OPTION_DASP là 100):

[param]
option_dasp=100
[DHCPv6_stateful_options]
oro1=100
[DHCPv6_stateless_options]
oro1=100

Dể những thay đổi có hiệu quả,có thể phải khởi động lại máy tính.

lập bản đồ NAT46:

lập bản đồ NAT46 cho phép bạn chạy các ứng dụng IPv4 hoặc là các dịch vụ IPv4 với địa chỉ IPv6, mà được truy cập vối địa chỉ IPv6. cfos6link có thể lập bản đồ của úng dụng IPv4 thành IPv6. Để làm được điều đó cFos 6link chạy địa chỉ IPv6 bằng địa chỉ IPv4 tạm thời. Bạn có thể chỉ định các vũng địa chỉ IPv4 bẳng cách thiết đặt nat46_addr=x và nat46_subnet_mask=m ở phần [param] của cfos6link.ini. Nếu ứng dụng IPv4 yêu cầu tên thông qua DNS ( ví dụ: 1 ghi nhận) cfos6link chuyển yêu cầu thành yêu cầu ghi nhận AAAA . Sau khi nhận được địa chỉ IPv6 phân bổ tương ứng với nó một IPv4 tạm thời nó chuyển về lại cho chương trình IPv4. Bất cứ khi nào ứng dụng IPv4 sử dụng địa chỉ tạm thời nó sẽ được ánh xạ đến địa chỉ IPv6 sử dụng với một điểm đến IPv6. Ví dụ bạn có thể gán các vũng sau đây của địa chỉ IPv4 cho lập bản đồ:

[param]
nat46_addr=10.0.0.0
nat46_subnet_mask=255.0.0.0

Đối với các kết nối bạn cũng có thể chỉ định một cổng lập bản đồ, bằng cách điền vào phần [nat46_ports] trong cfos6link.ini với các giá trị, như thế này :

5000 = some_program

Sau đó dòng IPv6 đến sẽ được ánh xạ tới địa chỉ IPv4 cho dù cổng đến là 1 trong nhữg cổng đả được ánh xạ.

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các bản đồ IPv4 <-> IPv6 cho các thiết bị với các địa chỉ cố định IPv4. Các bản đồ này có thể được thiết trí trong khoản [nat46_static] nơi ipv4_x=ipv6_y, điền vào một giá trị thí dụ như 192.168.2.1=2001:DB8::1.