cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Arris TG1652S


Arris TG1652S Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.0.1, tên người dùng: admin, mật khẩu: password)Arris TG1652S Steps 2-4

2 Nhấp vào "Tường lửa"

3 Nhấp vào "PHỤC VỤ VIRTUAL / PORT FORWARDING"

4 Nhấp vào "Thêm"Arris TG1652S Steps 5-7

5 Nhập mô tả
Nhập cổng: " 80 "
Chọn định dạng: " TCP "
Nhập IP cục bộ của PC của bạn (IPv4)
Nhập lại cổng: " 80 "

6 Nhấp vào "Thêm máy chủ ảo"

7 Nhấp vào "Đăng xuất"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Arris TG1652SHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Arris TG1652S