cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Arris TG1692A


Arris TG1692A Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)Arris TG1692A Steps 2-4

2 Nhấp vào "Firewall" trong menu chính trên cùng

3 Nhấp vào "Virtual Servers / Port Forwarding" trong menu bên trái

4 Nhấp vào nút "Add"Arris TG1692A Steps 5-7

5 Nhập các trường "Inbound Port" và "Local Port" (80 cho HTTP) và IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "Private IP Address"

6 Nhấp vào nút "Add Virtual Server"

7 Nhấp vào "Logout" để đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạnChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Arris TG1692AHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Arris TG1692A