cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Arris TG862


Arris TG862 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: http://192.168.0.1/ - admin tên người dùng mặc định, mật khẩu: password)Arris TG862 Steps 2-4

2 Nhấp vào "Firewall"

3 Nhấp vào "Virtual Servers"

4 Nhấp vào "Add"Arris TG862 Steps 5-8

5 Đặt cả hai cổng thành cổng HTTP mặc định (80)

6 Chọn TCP

7 Đặt IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "Private IP Address"

8 Nhấp vào "Add Virtual Server"

9 Đăng xuấtChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Arris TG862Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Arris TG862