cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS DSL-N12U


ASUS DSL-N12U Step 1

1 Đăng nhập vào ASUS DSL-N12U của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu (tên người dùng/mật khẩu mặc định = admin)ASUS DSL-N12U Steps 2-6

2 Trong phần "Advanced Settings", chọn "WAN" trên menu bên trái

3 Chọn tab "Virtual Server" trên đầu trang

4 Kích hoạt Máy chủ ảo bằng cách chọn "Yes"

5 Trong "Virtual Server List", nhập

Service Name: HTTP
Source IP:
Port Range: 80
Local IP: IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trên
Local Port: 80
Protocol: TCP

6 Nhấn nút "Add" để thêm quy tắcASUS DSL-N12U Steps 7-8

7 Nhấn nút "Apply" để lưu quy tắc

8 Ở phía trên màn hình, nhấn "Logout" để đăng xuất khỏi bộ định tuyếnChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS DSL-N12UHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho ASUS DSL-N12U