cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS DSL-N55U


ASUS DSL-N55U Step 1

1 Sử dụng trình duyệt internet (Google Chrome, Firefox) để truy cập bộ định tuyến của bạn. Địa chỉ mặc định là 192.168.1.1. Bây giờ một hộp nhỏ sẽ xuất hiện - trong loại tên người dùng trong admin và cho loại password trong passwordASUS DSL-N55U Steps 2-3

2 Trong cài đặt nâng cao ở phía bên trái, nhấp vào "WAN"

3 Bây giờ, ở các tab trên cùng, nhấp vào "Virtual Server / Port Forwarding"ASUS DSL-N55U Steps 4-7

4 Đảm bảo kiểm tra trong "Basic Config" rằng "Enable Port Forwarding" được bật bằng cách nhấp vào "Yes"

5 Trong "Port Forwarding list", nhập Service Name "HTTP", Port Range "80", vì IP Address IP địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy, Local Port "80" và Protocol "TCP"

6 Nhấp vào nút " + " nhỏ ở bên phải để thêm hồ sơ

7 Nhấp vào "Apply"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS DSL-N55UHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho ASUS DSL-N55U