cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS RT-N12HP


ASUS RT-N12HP Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)ASUS RT-N12HP Steps 2-6

2 Trong "Advanced Settings" trên menu bên trái, chọn "WAN"

3 Chọn tab "Virtual Server / Port Forwarding" trên đầu trang

4 Đảm bảo kiểm tra trong "Basic Config" rằng "Enable Port Forwarding" được bật bằng cách nhấp vào "Yes"

5 Trong "Port Forwarding List", nhập Service Name"HTTP Server", Port Range"80", Local IP"IP cục bộ của máy tính cFos Personal Net đang chạy trên", Local Port"80" và Protocol"TCP"

6 Nhấp vào nút "+" nhỏ ở bên phải để thêm hồ sơASUS RT-N12HP Steps 7-8

7 Nhấp vào "Apply"

8 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Logout" ở đầu màn hìnhChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS RT-N12HPHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho ASUS RT-N12HP