cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 3370


AVM FRITZ!Box 3370 Step 1

1 Đăng nhập vào Fritz! Box bằng mật khẩu của bạnAVM FRITZ!Box 3370 Steps 2-5

2 Chuyển đến menu "Internet"

3 Chọn tùy chọn "Freigaben"

4 Bây giờ chọn "Portfreigaben"

5 Nhấp vào nút "Neue Portfreigabe"AVM FRITZ!Box 3370 Steps 6-8

6 Chọn "HTTP-Server"

7 Chọn máy tính cFos Personal Net đang chạy

8 Bấm vào "OK"AVM FRITZ!Box 3370 Steps 9-10

9 Nhấp vào "Übernehmen" để kích hoạt cấu hình

10 Nhấp vào ba dấu chấm và sau đó vào "Abmelden"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 3370Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 3370