cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Box 7360


AVM FRITZ!Box 7360 Step 1

1 Đăng nhập vào FRITZ! Box với tên người dùng và mật khẩu của bạnAVM FRITZ!Box 7360 Steps 2-4

2 Nhấp vào "Internet" và "Permit Access" trong menu chính bên trái

3 Nhấp vào tab có nhãn "Permit Access"

4 Nhấp vào nút "New Port Forwarding"AVM FRITZ!Box 7360 Steps 5-6

5 Chọn "HTTP-Server" và máy tính cFos Personal Net đang chạy từ danh sách tùy chọn

6 Nhấp vào "Apply"AVM FRITZ!Box 7360 Step 7

7 Lưu cài đặt mới bằng cách nhấp vào nút "Apply"Chuyển tiếp cổng hiện được định cấu hình cho máy tính của bạn và bạn có thể đăng xuất khỏi FRITZ! Box.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Box 7360Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 7360