cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Huawei B 310


HUAWEI B310 Step 1

1 Nhấp vào "Đăng nhập"HUAWEI B310 Step 2

2 Đăng nhập vào HUAWEI B 310 bằng tên người dùng và mật khẩu của bạnHUAWEI B310 Step 3

3 Nhấp vào tab "Cài đặt"HUAWEI B310 Step 4

4 Nhấp vào nút "Bảo mật"HUAWEI B310 Steps 5-7

5 Nhấp vào nút "Cài đặt DMZ"

6 Chọn "Bật" và thêm IP của máy tính nơi cFos Personal Net đang chạy

7 Nhấp vào "Áp dụng"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Huawei B 310Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Huawei B 310