cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Linksys WRT1900ACS


Linksys WRT1900ACS Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng WiFi thông minh hoặc trình duyệt web của bạn bằng email và mật khẩu của bạnLinksys WRT1900ACS Step 2

2 Trong "Router settings", chọn "Security"Linksys WRT1900ACS Step 3

3 Trong cửa sổ "Security", nhấp vào "Applications & Gaming"Linksys WRT1900ACS Step 4

4 Chọn menu phụ "Single Port Forwarding"Linksys WRT1900ACS Step 5

5 Nhấp vào "New single port forwarding"Linksys WRT1900ACS Steps 6-8

6 Bên trong dòng mới đặt tên cho mục nhập, nhập 80 cho "Internal Port" và "External Port". Chọn "Both" cho "Protocol" và nhập địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy vào trường "To IP Address". Bây giờ chọn hộp kiểm "Enabled" ở bên phải để bật chuyển tiếp

7 Nhấp vào "Save Settings"

8 Nhấp vào "Apply"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Linksys WRT1900ACSHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Linksys WRT1900ACS