cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho OpenWrt


OpenWrt Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1, Tên người dùng: root, mật khẩu mặc định: không có)OpenWrt Step 2

2 Nhấp vào menu "Network" rồi đến "Firewall" trên menu chính ở trên cùngOpenWrt Steps 3-4

3 Nhấp vào nút "Port forwards" trong menu chính

4 Nhấp vào "Add"OpenWrt Steps 5-6

5 "Name" Loại tên máy chủ (ví dụ: "PNet"), "Protocol" chọn "TCP + UDP", "External zone" chọn "WAN", "External port" đến "80", "Internal zone" chọn "LAN", "Internal IP Address" Nhập IP của máy tính nơi cFos Personal Net đang chạy "Internal port" thành "80"

6 Nhấp vào "Save & Apply"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho OpenWrtHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho OpenWrt