cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Sercoom VD625


Sercoom VD625 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)Sercoom VD625 Step 2

2 Bấm vào "Internet"Sercoom VD625 Step 3

3 Nhấp vào "Port Mapping"Sercoom VD625 Step 4

4 Nhấp vào nút "ADD" màu xanhSercoom VD625 Steps 5-6

5 Nhập "HTTP" làm "Service Name", chọn từ danh sách thả xuống "IP" của máy tính mà cFos Personal Net đang chạy và chọn "HTTP" từ menu thả xuống là "Use Template"

6 Nhấp vào nút "Save" màu xanh lụcSercoom VD625 Step 7

7 Nhấp vào nút "Logout" ở góc trên bên phảiChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Sercoom VD625Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Sercoom VD625