cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Tenda AC10


Tenda AC10 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyếnTenda AC10 Steps 2-3

2 Chuyển đến " Advanced Settings "

3 Chuyển đến " Virtual Server "Tenda AC10 Steps 4-7

4 Chọn 80 (HTTP)

5 Chọn TCP

6 Nhấn " +new " để lưu cài đặt

7 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến bằng cách nhấn " Exit "Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Tenda AC10Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Tenda AC10