cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Trang này chưa được dịch đầy đủ!

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm

Enable port forwarding for the Tenda AC15


Tenda AC15 Step 1

1 Use your password to login (default IP: 192.168.0.1, default password: admin)Tenda AC15 Steps 2-3

2 Click "Advanced Settings"

3 Click "Virtual Server"Tenda AC15 Steps 4-8

4 Enter the IP address of computer running cFos Personal Net in "Internal IP" field

5 Enter 80 in the "Intranet Port" field

6 Enter 80 in the "Extranet Port" field

7 Click the "Add" button

8 Click the "Save" buttonPort forwarding is now configured for your computer!