cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Thomson TG789vn v1


Thomson TG789vn v1 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.254), tên người dùng mặc định: Quản trị viên / Mật khẩu mặc định: Khóa truy cập modem (có thể tìm thấy ở cuối Cổng Thomson của bạn).Thomson TG789vn v1 Steps 2-3

2 Nhấp vào "Toolbox" và "Game & Application Sharing" trong menu chính bên trái

3 Nhấp vào nút "Assign a game or application to a local network device"Thomson TG789vn v1 Steps 4-5

4 Chọn "HTTP Server" làm "Game or Application" và nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "IP Address"

5 Nhấp vào nút "Add"Thomson TG789vn v1 Step 6

6 Nhấp vào nút "Apply" và đóng tab trên trình duyệt của bạnChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Thomson TG789vn v1Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Thomson TG789vn v1