cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Tomato


Các hướng dẫn này dành cho phần sụn mới nhất của Tomato, nhưng cũng hợp lệ cho các phiên bản trước. Phần sụn cho Tomato có thể được tải xuống ở đây.

Tomato Steps 1-2

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn với IP mặc định (192.168.1.1)

2 Sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn (tên người dùng mặc định: mật khẩu gốc: admin)Tomato Step 3

3 Nhấp vào "Port Forwarding" trong menu chính ở bên tráiTomato Steps 4-8

4 Chọn TCP trong menu thả xuống

5 Nhập 80 cho cả cổng Extcổng Int

6 Nhập IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường Địa chỉ Int

7 Nhấp vào nút "Add"

8 Nhấp vào nút "Save"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TomatoHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho cà chua